RUČNI roler markeri

Ručno pogonjeni roller markirači za markiranje, graviranje i stepenasto numerisanje okruglih (punih ili šupljih), cilindričnih ili ravnih komponenti. Prečnik okruglih komponenti od 6 - 110mm. Puni i šuplji elementi se markiraju korišćenjem odgovarajućih nosača.

Standardna slova, brojevi ili logo se ubacuju u nosače sa mogućnošću markiranja u jedan ili više redova.

Dubina markiranja se lako podešava korišćenjem nosača sa oprugama, tako da se čak i delovi sa različitim prečnicima mogu markirati na istoj dubini.

Modeli: MB 41 N, MB 71 N, MB 76 N.