Glava za numerisanje MB5

Glava za numerisanje MB5 je pogodna za markiranje gvozdenih predmeta i predmeta od plemenitih metala, plastike, drveta itd.

Pojedinačni točkovi se podešavaju ručno i drže u zabravljenoj poziciji koristeći klin za zabravljivanje. Točak ima 11 različitih pozicija sa brojevima 0-9 i jedno prazno mesto.

Standardni otvor za priključak omogućava univerzalnu korisnost, mogućnost da se koristi i kao nastavak za ručni držač za udaranje čekićem i kao nastavak za držač za mašinsko markiranje udarnim presama.

Na raspolaganju su različiti modeli i veličine slova (1 - 3 mm).