ELEKTRO-PNEUMATSKI roler markeri

Električno pogonjeni roller markirači za markiranje, graduisanje i numerisanje okruglih komponenti različitih oblika i prečnika (u zavisnosti da li se predmeti koji se markiraju postavljaju horizontalno - 650 mm, ili vertikalno - 1000 mm).

Jednostavno podešavanje dubine markiranja.

Ploča se podešava podloškama i oprugama da bi se izjednačila razlika u prečniku i ostvarila konstantna dubina markiranja.

Maksimalana dužina teksta je 180mm, sa mogućnošću jedan ili dva reda.

Ulaganje i izlaganje proizvoda se vrši ručno.

Modeli: MB 71 EP, MB 76 EP, MB 76 EP90º.