Stoni model EL2, EL4


Uređaji za brzo i jednostavno markiranje ravnih i okruglih metalnih površina (tamnih i svetlih).

Specijalni držači za markiranje drvenih delova (za transportne sanduke i umetnički rad).

Specijalni štampači sa šablonima mogu da rade samostalno ili da se povežu sa PC-jem i koriste sa bilo kojim grafičkim ili tekstualnim programom.

Univerzalni i specijalni držači za šablone i delove koji će se markirati.