Stoni model EL2, EL4

Model EL2 se sastoji od glave za obeležavanje sa karbidnim šiljkom, koji radi u polju 110x15 mm, elektronikom i interfejsom, kompjuterom visokih performansi sa Windows operativnim sistemom, tastaturom i mišem. Kretanje karbidnog šiljka je kontrolisano elektronikom a pogonjeno pneumatikom. Sistem može da radi sa velikim brzinama markiranja. Dubina markiranja se podešava promenom pritiska vazduha. WYSIWYG osobina programa za markiranje znatno olakšava rad korinsicima. Pojednostavljena je izrada linearnih pravolinijskih i lučnih tekstova, grafika i logoa (.wmf, .dfx vektorski formati) kao standarndi oblici markiranja. Sistem može da uveze bilo koji TTF font i specijalne fontove koji su generisani u font-generator programu sadržnom u paketu. Mogu da se štampaju serijski brojevi, kodovi vremena i datuma, VIN, bar-kodovi i baze podataka (ako je uređaj stalno povezan sa računarom). Rotirajuća osovina, kao poseban dodatak, priključena je za markiranje okruglih delova. Zahvaljujići malim i kompaktnim dimenzijama, uređaj se lako može integrisati u proizvodnu liniju.
Uz uređaj dolaze PC, monitor, miš i tastatura.