Stoni model EL1, EL3

Model EL1 se sastoji od glave za obeležavanje sa karbidnim šiljkom, koji radi u polju 110x80 mm, elektronikom i interfejsom, kompjuterom visokih performansi sa Windows operativnim sistemom, tastaturom i mišem. Glava se nalazi na postolju sa stubnim nosačem sa indikatorom visine. Kretanje karbidnog šiljka je kontrolisano elektronikom a pogonjeno pneumatikom. Sistem može da radi sa velikim brzinama markiranja. Dubina markiranja se podešava promenom pritiska vazduha. WYSIWYG osobina programa za markiranje znatno olakšava rad korinsicima. Pojednostavljena je izrada linearnih pravolinijskih i lučnih tekstova, grafika i logoa (.wmf, .dfx vektorski formati) kao standarndi oblici markiranja. Sistem može da uveze bilo koji TTF font i specijalne fontove koji su generisani u font-generator programu sadržnom u paketu. Mogu da se štampaju serijski brojevi, kodovi vremena i datuma, VIN, bar-kodovi i baze podataka (ako je uređaj stalno povezan sa računarom). Rotirajuća osovina, kao poseban dodatak, priključena je za markiranje okruglih delova. Stoni model sa poljem markiranja 110x80 mm.
Uz uređaj dolaze PC, monitor, miš i tastatura.